"با این نیت برید زیر دوش آب

تمام انرژی های منفی از من دفع میشه "آب حامل انرژی مثبت هست ومیتواند تمام افکار و حالتهای منفی رو دفع کند، برای همین همیشه بعد از دوش گرفتن هوای دلت عوض میشود؛خصوصا دوش آب سرد بسیار در روحیه انسان تاثیر خواهد داشت.

امروز میخوایم یک روش خوب و پر انرژی تر یاد بگیریم اول نیت رفع انرژی منفی کن بعد برو زیر دوش آب 

و تجسم کن که همه انرژی ها داره با آب میره تمام نگرانیها رو به یادت بیار و بسپار از تمام تنت با آب خارج بشه و همانجا این رویا پردازی و تجسم خلاق رو داشته باش ارتعاش عظیمی به جهان هستی بفرست

تمام منفی ها رفته است فرصت رو از دست نده غرق رویاهات شو و به خودت عشق بورز هدفت رو تعیین کن

در انتها یک سطل آب پر کن و در همان حال خواسته خودت رو بگو در حال مراقبه زیر دوش مدام بگو من در این کار موفق هستم و بعد سطل آب رو روی سر خودت خالی کن و تجسم کن تمام 7 چاکراهات باز شده و تو درحال جذب خواسته ات هستی همه را زیبا ببین و مطمئن باش افکار خوبی میاد تو ذهنت که بتونی به هدفت برسی ارتعاش خوب به خواسته ات دادی ضمیر ناخودآگاهت رو بیدار کردی و راه جذب رو هموار کرده اید.!!!!