به نقل از  وزیر اطلاعات و ارتباطات اذری جهرمی اینستا و تلگرام موقتی بود و تا چند هفته دیگر ازاد خواهد شد بنا به دلایل اشوب ها و اعتراضات 
کاش بجای فیلترکردن شبکه های اجتماعی؛ مشکلات اقتصادی و دزدی های کلان را فیلتر میکردند...34.gifنتیجه تصویری برای تلگرام