محمدرضا سبکتکین یکشنبه 26 آذر 1396 10:40 ب.ظ نظرات ()

یه گفته ساموئل تدروس هفت سال بعد ایران توانست پیروزی خود را نه تنها با موفقیت در دفاع از چرخه ی خود، بلکه همچنین با موفقیت های جدید در سراسر منطقه به دست آورد. بشار اسد باقی می ماند و کشورهای غربی به نظر می رسد همه چیز هستند اما معتقدند که آنها می توانند کمی برای تغییر حقایق بر روی زمین کار کنند. اتحاد ایران با روسیه قوی تر از همیشه است و اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مجبور شد با ایرانی ها به محل اقامت خود برسد. در لبنان، سلطه حزب الله بر کشور کامل است، با سنی ها مجبور به پذیرش متحد خود را به عنوان رئیس جمهور پس از سال های بی وقفه. علاوه بر این، ظهور دولت اسلامی ایران فرصتی را برای تقویت کنترل خود بر بغداد، رهایی بخشیدن از شبه نظامیان وفادار به آن در کشور و حتی قدرت های غربی را برای پذیرفتن نقش آن در مبارزه با دولت ضد اسلامی، تبدیل نمود. متحد غرب با استفاده از شکاف در رهبری کردستان عراق، ایران بیشتر توانست دستاوردهای کردی را از دست بدهد، کنترل کرکوک غنی از نفت را به دست آورد و تسامح و آرزوهای کرد را تضعیف کند. در یمن، علیرغم اختلافات تاریخی دینی، ایران توانست از شکایات زایدی برای تضعیف امنیت عربستان استفاده کند؛ مناقشه خلیج تنها اتحاد ایران و قطر را تقویت کرده است منبع:https://www.hoover.org